Ökar omsättningen med 50 procent
Att öka konkurrenskraften, minimera resursslöseri och samtidigt se till att skapa en väl fungerande verksamhet genom en sund företagskultur är Leankonceptets huvudsakliga innebörd. Just detta hjälper Robert Kessiakoffs konsultföretag Lean Concepts AB till att skapa åt sina kunder.
– Vi är inte ett företag som gör jobbet åt kunderna, istället delar vi med oss av kunskap och erfarenheter så att de kan göra det själva, säger han.
Det som gjort Leankonceptet så användbart och framgångsrikt är just flexibiliteten som erbjuds tillsammans med dess förmåga att skapa effektivitet inom företaget. Det är en ledningsfilosofi som kan tillämpas lika bra inom tillverkande industriföretag som för kunskapsbaserade tjänsteföretag. Den röda tråden är att hela tiden låta fokus ligga på att inte förändra verksamheten utan istället eliminera alla moment som stjäl tid och resurser från företaget. Utgångspunkten är att se verksamheten utifrån ett systemperspektiv och därmed skapa förutsättningar för att förbättra medarbetarens personliga effektivitet. Det vill säga det handlar aldrig om att jobba snabbare, men väl att jobba lugnare men få mera gjort!
– Vi hjälper företagen att se till så de har rätt ”material” på rätt plats vid rätt tid och med rätt kvalitet, säger Robert.

Själv har han jobbat som konsult under många år och besitter således en bred kompetens på området. Företaget, som startades 2004, har sedan dess hunnit etablera sig ordentligt på marknaden. Idag har företaget ett mycket gott renommé och ett flertal klienter över olika delar av världen, bland annat i Sydafrika, Japan och USA. Men det är en konkurrensutsatt marknad med många aktörer, därför betonar Robert vikten av att de gör varje kund riktigt nöjd.
– Vi har inte haft några kunder där vi lämnat uppdraget utan att lyckas. Det är oerhört viktigt att vi bibehåller en hög kvalitet genom att vara kompetensmässigt ledande och ser varje kund som att den skall vara vår bästa referens.

När Lean Concepts AB går in i ett projekt är ofta målsättningen att öka kundföretagets konkurrenskraft och marknadspotential. Men utan att öka resurserna! Därför är det viktigt att kunden är beredd att göra de insatser som krävs för att åstadkomma goda resultat. Något som Robert alltid är tydlig med innan projektet drar igång.
– Utmaningen ligger ofta i att förändra företagskulturen och inte i de enskilda insatserna, avslutar han.
Vill du veta mer om företaget och dess tjänster? Besök hemsidan!

Lean Concepts AB

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 070 - 740 36 86


Email:
robert.kessiakoff@leanconcepts.se

Hemsida:
www.leanconcepts.se

Adress:
Lean Concepts AB
Box 17037
10462 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN